Ars-Mandala

Chciałam aby Centrum Rozwoju i Arteterapii ARSMANDALA było przyjaznym miejscem do podejmowania wyzwania Twórczej pracy nad sobą.

ARSMANDALA – sztuka tworzenia mandali. Uważam, że jest to znakomite narzędzie terapeutyczne, które przekształca mechanizm kolorowania w proces bardzo osobistego wyrażania siebie. Podczas pracy z mandalą nasze chwilowe nastroje, dążenia i marzenia zostają uzewnętrznione i stanowią cząstkę nas samych .Proces tworzenia staje się więc symbolicznym dialogiem samego ze sobą .Spotykamy się z uśpionym w nas wewnętrznym dzieckiem i korzystając z jego entuzjazmu, spontaniczności i pomysłowości wyruszamy w poszukiwaniu bardziej autentycznego samego siebie. Podczas owego aktu wyrażania swojej osobowości wchodzimy w stan relaksacji, odpoczynku a nasze zmysły doznają ukojenia, praca zaś staje się zabawą, z której czerpiemy frajdę i radość.

Wybrane przez nas kolory ,kształty, wzory ich układ względem siebie w obrębie koła zaczyna odzwierciedlać dynamikę naszego życia psychicznego – oczekiwania, pragnienia, lęki, tkwiące w nas konflikty ale też namiętności i chwile uniesień .Dzięki czemu możemy lepiej określić najbardziej optymalny dla siebie obszar działania. Możemy wyjść poza schematy działania i myślenia o tym co dla nas dobre. Przyjrzeć się naszym przyczyną niepowodzeń, naszym kontaktom towarzyskim, wykonywanej przez nas pracy i i na nowo przeformułować nasze życiowe cele .

Pracując systematycznie w obrębie czasu metoda ta ujawnia cykl procesów zachodzących w nas samych jak i w zewnętrznym życiu autora. Często nieświadomi zachodzących w nas niepostrzeżenie zmian możemy z perspektywy widza przyjrzeć się temu co było. Nieświadome staje się świadome i jest źródłem wielu niespodziewanych odkryć prowadzących do przyjęcia odpowiedzialności za swoje życie.

Mandala to wspaniała przestrzeń do pracy indywidualnej jak i grupowej .Tworzenie , prezentacja i omawianie powstałych dzieł jest wspaniałym procesem edukacyjnym. Pozwala na dostrzeżenie unikalnego wymiaru człowieka. Stwarza możliwość głębszego poznania siebie i zharmonizowania ciała i ducha, uzyskania tym samym większego spokoju i stabilizacji. Dostrzegamy siebie i drugiego w nowym kontekście często nieoczekiwanym i zaskakującym. Kształtując zmysł estetyczny jednocześnie stajemy się wrażliwi na to co w nas i innych stanowi centrum wewnętrznej osobowości.

Tworząc mandale tworzymy osobisty symbol tego kim jesteśmy w danym momencie jednocześnie doznajemy katharsis uwalniając się od konfliktów wewnętrznych budujemy łączniki, nici porozumienia nad tym co dotychczas podzielone. Uzyskujemy stan harmonii między świadomością a nie świadomością między tym co ukryte a tym co chcemy pokazać.

Ta twórcza zabawa kolorem i kołem przeradza się więc w proces terapeutyczny bazujący na tym co moje, odrzuceniu tego co zewnętrzne wyciszeniu i relaksie. Zabawa mandalą sprawia, że czujemy się zregenerowani gotowi do działania wkraczamy w nowe etapy życia z jasno określonymi celami wyznaczonymi przez nas samych niebędące zewnętrznym przymusem.

Dlatego zapraszam do wspólnej pracy z ARSMANDALĄ i odkrywania siebie przez 365 dni w roku.