Zaproszenie

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z

Centrum Rozwoju i Arteterapii ARSMANDALA

W ramach współpracy oferujemy :

 1. Zajęcia dla dzieci od 2 do 18 lat prowadzone metodą warsztatową z zakresu:
 • kształtowania postawy twórczej,
 • rozwoju psycho – fizycznego opartego na metodzie Weroniki Sherborne
 • integracji sensomotorycznej,
 • twórczej ekspresji, czyli umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji,
 • kompetencji komunikacyjnych, czyli jak porozumiewać się bez przemocy,
 • rozwoju osobowości,
 • odkrywania własnego potencjału,
 • budowania relacji w grupie rówieśniczej i otwartości na drugiego człowieka,
 • arteterapii,
 • choreoterapii,
 1. Profesjonalną diagnozę gotowości szkolnej, a w zależności od jej wyników, dopasowaną do indywidualnych potrzeb stymulację percepcyjno – motoryczną. Korzystamy przy tym z nowoczesnych programów multimedialnych, dzięki czemu dzieci bawiąc się i rozwijając nie czują się diagnozowane czy terapeutyzowane.
 2. Wsparcie rozwoju intelektualnego poprzez wczesne wykrywanie zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych oraz poznawczych i adekwatnie dopasowaną do indywidualnych potrzeb stymulację aktywności motorycznej, komunikacyjnej oraz poznawczej.
  Uczymy poprzez zabawę opartą o zagadnienia bliskie dziecku tak, by czuło się bezpiecznie
  i komfortowo. Wykorzystujemy do tego elementy arteterapii, choreoterapii, chromoterapii oraz nowoczesne programy multimedialne, np.:  Z Tosią przez Pory Roku.
 3. Wsparcie rozwoju predyspozycji i uzdolnień dzieci, poprzez zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego. Wydobycie potencjału dzieci i praca z uczniami zdolnymi także na bazie nowoczesnych interaktywnych programów multimedialnych.
 4. Akademię Rodzica, będącą cyklem spotkań warsztatowych rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, pozwalających na wypracowanie lepszych relacji w rodzinie
  i pozytywnie wpływających na wizerunek dziecka i rodzica.
 5. Tematyczne warsztaty rodzinne pozwalające na efektywne i kreatywne wykorzystanie wspólnego czasu z dzieckiem.
 6. Warsztaty z mandalą jako narzędziem do nauki koncentracji, wyciszenia, pracy z emocjami polecane szczególnie dla dzieci z trudnościami w tych obszarach. Stanowią dobry wstęp do indywidualnej pracy w środowisku szkolnym.

Akademia Rodzica

To cykl spotkań warsztatowych rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, pozwalających na wypracowanie lepszych relacji w rodzinie
i pozytywnie wpływających na wizerunek dziecka i rodzica.

            Akademia Rodzica składa się z dwóch części. Część I obejmuje zagadnienia związane z relacją rodzic – dziecko, część druga porusza problemy związane z relacjami między rodzeństwem i relacjami między dziećmi a rodzicami.

Zagadnienia jakie poruszamy :

Akademia Rodzica I :

 1. Integracja grupy
 2. Umiejętność stawiania granic
 • Kompetencje emocjonalne czyli jak rozmawiać o uczuciach
 1. Zachęcanie dziecka do współpracy
 2. Kara czy konsekwencja
 3. Konflikty i problemy – rozwiązania bez przemocy
 • Życie to teatr- wpisywanie w role i uwalnianie z ról

 

Akademia Rodzica II :

 1. „Dobre dziecko” –nasze oczekiwania
 2. Integracja grupy
 3. Teraz JA czyli jak sobie radzić z zazdrością
 4. Wszechobecna rywalizacja
 5. „Podziel się ze swoim bratem…” problem sprawiedliwości
 6. „A Franek to…” odwieczny problem porównywania
 7. „Geniusz i Zawadiaka” – wpływ ról na relacje w rodzinie i między rodzeństwem
 8. „Mamo a Zosia …”- dzieci kłócą się i biją

Spotykamy się co dwa tygodnie na 4 godziny, rozmawiamy ,dzielimy się doświadczeniami, na moment  sami stajemy się dziećmi aby zrozumieć ich świat.

Pracujemy metodą warsztatową, nie oceniamy a uczymy się od siebie nawzajem. Odpowiadamy sobie na pytanie co to znaczy być rodzicami i jak sobie z tym zadaniem radzić. Nabywamy kompetencji wychowawczych i rodzicielskich aby świadomie wspierać nasze dzieci w ich samodzielnym rozwoju aby mogły w pełni rozkwitnąć takimi jakie są.

Akademia Kompetencji Interpersonalnych i Akademia Kreatywności

 

Zapraszamy

wszystkie szkoły do współpracy z

Centrum Rozwoju i Arteterapii ARSMANDALA

 

Chcemy zaproponować Państwa wychowanką w ramach zajęć dodatkowych warsztaty z kompetencji interpersonalnych  z elementami doradztwa zawodowego.

Akademia Kompetencji Interpersonalnych  to cykl 2 dniowych warsztatów dla uczniów . Warsztaty odbywają się raz w semestrze  12h .

Poruszają następujące zagadnienia:

 • Integracja
 • Komunikacja interpersonalna czyli jak zrozumieć drugiego
 • Jak mówić o tym co nas różni –porozumienie bez przemocy
 • Budowanie relacji w grupie rówieśniczej
 • Konstruktywne rozwiązywanie problemów
 • Czuje więc jestem czyli jak wyrażać swoje uczucia
 • JA nie JA – budowanie własnej tożsamości
 • Autorytety i wartości
 • Lekarz czy Malarz –kim chce być ?
 • Projektowanie Własnej Ścieżki Rozwoju

 

Akademia Kreatywności

To 1,5h warsztaty  zajęcia odbywające się raz w miesiącu dla dzieci w wieku szkolnym .

W trakcie ich trwania będziemy:

 • Uczyć Podstaw Kreatywności( klasy I-III)
 • Rozwijać Kreatywności ( klasy IV-V)
 • Uczyć giętkości umysłu czyli jak wykorzystać techniki twórczego myślenia w praktyce (klasy VI)